Select Page

Europos Komisijos (EK) komisaro Carloso Moedas, atsakingo už mokslą ir inovacijas, patarėjas prof. Dainius Pavalkis siūlo EK užtikrinti stabilų bazinį onkologinių tyrimų finansavimą, taip išlaikant kvalifikuotus darbuotojus, užtikrinant tyrimų tęstinumą.
Briuselyje rugsėjį vyko plenarinis C. Moedas patarėjų grupės posėdis („Research, Innovation, and Science Policy Experts“ (RISE)), kuriame buvo pristatyti ir su Komisaru diskutuoti patarėjų siūlymai dėl tolesnių mokslo ir inovacijų vystymo krypčių Europos Sąjungoje (ES).
Pagrindinis akcentas pristatyme buvo atvirų inovacijų, atviro mokslo ir atviros globalios mokslo žinių ir inovacijų palaikymas. EK komisaro C. Moedas patarėjai sistemos atvirumą mato kaip priemonę taupyti tiek Komisijos, tiek ir ES valstybių narių lėšas, bei pagerinti tyrimų kokybę ir bei pagreitinti mokslo-ionovacijų- gamybos-ekonomikos augimo grandinę.
Daug dėmesio buvo skirta už EK ar ES valstybių narių lėšas atliktų mokslinių tyrinėjimų rezultatų prieinamumui, atvirai prieigai ne tik prie publikacijų, bet ir prie pradinių tyrinėjimo duomenų. Panaši situacija ir inovacijų skatinimo ir atvirumo srityje, tačiau čia sprendimai labiau komplikuoti dėl Intelektinės nuosavybės reikalavimų.
D. Pavalkis, kartu su Danijos Vėžio centro atstovu prof. Julio Celis, parengė onkologijos mokslo finansavimo Europoje apžvalgą. Ekspertai akcentavo, kad šalia tyrimų projektinio finansavimo, turėtų būti stabilus bazinis mokslinių tyrinėjimų onkologijoje finansavimas tiek EK, tiek ir ES valstybių narių lėšomis.
„Finansinio stabilumo nebuvimas neleidžia vykdyti tyrimų, kurie dažniausiai trunka ilgiau, nei galima bet kokio projekto trukmė, todėl sunku išlaikyti išmokytus darbuotojus, išsaugoti tęstinumą“, – pabrėžia D. Pavalkis.
Už mokslą ir inovacijas atsakingas EK komisaras C. Moedas ne kartą yra viešėjęs Lietuvoje, dalyvavo KTU „Santakos“ slėnio atidaryme. Jis pabrėžia, kad mūsų šalies mokslininkų lygis yra aukštas, todėl jie aktyviau turėtų dalyvauti tarptautiniuose projektuose, inovacijos, technologijos turėtų būti eksportuojamos į kitas rinkas.

Pierre Moussa & Andris Piebalgs