Select Page

Medikai ir pacientai susivienijo bendram tikslui

Retų ligų srityje itin aktualu visiems dirbti kartu, nes retų ligų srities moksliniai tyrimai neįmanomi nesukūrus reikiamos infrastruktūros – duomenų bazių, informacinių sistemų, biobankų ir ekspertų tinklų.